HISTORISCH ADVIESBUREAU

TSCAPREEL

Bij tScapreel krijgt u verantwoord en betrouwbaar historisch advies

Sinds 1996 levert historisch adviesbureau tScapreel u wetenschappelijk verantwoord historisch advies en beantwoordt het op een betrouwbare en controleerbare manier uw vragen over de geschiedenis tussen 0 en 1800.

Ik heb me na mijn studie middeleeuwse geschiedenis in Leiden vooral gespecialiseerd in de nederzettingsgeschiedenis en de kennis over het dagelijks leven tussen ongeveer 500 en 1500. In heldere en begrijpelijke taal kan ik u helpen de vooroordelen die over die periode bestaan te ontkrachten.

De studie heeft ertoe geleid dat ik onderzoeken ging doen, artikelen ging schrijven en een aantal blogs bij ging houden. Allemaal hadden ze met geschiedenis, en dan vooral middeleeuwse, te maken. Dat en mijn jarenlange bemoeienis met levende geschiedenis en re-enactment en het promoten van de middeleeuwen op allerlei mogelijke manieren hebben me in 2019 nog een lintje opgeleverd.

Mijn naam begon zich te verspreiden en dat leverde me nieuwe opdrachten op als adviseur voor historische jubilea.

Toevallig raakte ik via de aanbeveling van een vriend in gesprek met een uitgever, Omniboek, wat uiteindelijk de opdracht tot het schrijven van een boek opleverde. Het boek kwam in 2018 uit en direct daarna kreeg ik de opdracht om mijn blogs en de les die ik tijdens de cursus Dordtologie onderwees om te werken tot een  geschiedenis van Dordrecht  in de middeleeuwen. Dat boek kwam in 2020 uit en bleek een geheide bestseller in mijn woonplaats. Na een boek over Floris V in 2021 heb ik er nog de opvolger van Dageraad aan toegevoegd. Op 24 november 2022 kwam het uit.

 

De dageraad van Holland gaat over de negen graven van Holland tussen ca 1100 en 1300. Het zijn korte biografieën van de hoofdpersonen en hoe ze in hun tijd stonden, wat ze beleefden en hoe ze Holland belangrijk maakten. Het is de periode wanneer dat graafschap zijn voorsrong nam.Verlucht met hun zegels, stamboom, land- en stadskaarten, afbeeldingen van mensen, onder wie ridders, uit de tijd zelf, bijzondere oorkonden en heraldiek. Er was een tweede druk nodig. 

Ter gelegenheid van het gedenken van 800 stadsrecht schreef ik de middeleeuwse geschiedenis van De oudste stad van Holland, Dordrecht dus. Van de oudste archeologische sporen van rond het jaar 1000 op de oeverwallen van de Thuredrith tot de Sint Elisabethsvloed van 1421. Nu ook eindelijk met een goede kaart. Ook weer met kaarten, reconstructies en de kleding van de Dordtenaren van 1000 tot 1400. Na zes weken was al een tweede druk nodig, die inmiddels zo goed als uitverkocht is.

Tijdens de corona-crisis ben ik op verzoek begonnen met een nieuw boek in de serie Tastbaar verleden van Omniboek. Het gaat over een monument in Alkmaar voor een in 1296 overleden graaf  De tombe van Floris V. Ik beschrijf ook het leven van die graaf en hoe dat gedenkteken voortkwam uit zijn dood. En hoe hij verder wordt herdacht. Het boek is in 2021 uitgekomen en de ontvangst was niets anders dan positief. Er is eveneens een tweede druk uitgebracht.

Dageraad had een opvolger nodig: wat gebeurde er met de Hollandse graven in de veertiende eeuw en wie waren dat? Het resultaat van een jaar onderzoek en schrijven is Hoogtij van Holland, het graafschap in de veertiende eeuw. Een bij de meeste Nederlanders onbekende periode die door uit het buitenland afkomstige vorsten werd vorm  gegeven. Bij ons was er minder te merken van pest, hongersnood en oorlog dan in de landen om ons heen.

Speciale projecten

Moord ende doodslag

Afgelopen jaar heb ik me onder andere bezig gehouden met het helpen van andere schrijvers. Mijn vriend Kees Nieuwenhuijsen (Holland in het jaar 1000, Robrecht de Fries) heeft een boek gemaakt over fake news en geschiedvervalsing in de middeleeuwen zelf over de dood van vorsten en andere hooggeplaatste personen. En wat er daarna mee werd gedaan. Soms zelfs tot nu toe, zoals in geschiedenis-lesmethoden voor zowel basis- als middelbaar onderwijs. We hebben gediscussieerd over de  uitgangspunten (de manipulatie van de geschiedenis), bepaalde gebeurtenissen en  ik heb aanvullende bronnen verzorgd. Het boek verscheen in november 2023.

Kees schrijft in zijn voorwoord: “Hij was ook bij mijn vorige boeken betrokken, en was nu weer een hulpvaardige en deskundige sparringpartner.”

Omslag Moord ende doodslag

Bloedlijn

De bekende romanschrijfster Simone van der Vlugt vroeg me om haar boek over graaf-koning Willem II en zijn zoon graaf Floris V authentieker te maken omdat ze van die periode – de dertiende eeuw – minder verstand had dan van de 16e en 17e eeuw. Het vergde flinke ingrepen, maar we zijn er tot beider tevredenheid goed uitgekomen. Ik heb haar geadviseerd over gebruiken, namen, kleding, de inrichting van huizen en kastelen. En hoe middeleeuwers met elkaar omgingen. Simone: “… ik ben je wel heel dankbaar voor al dat zout op de slakken! Het was heel interessant en leerzaam, ik zag mijn boek middeleeuwser worden”.  Bloedlijn kwam in februari 2024 uit.

Simone bedankte me: “Gelukkig kreeg ik hulp van historicus Henk ’t Jong, die tijdens het schrijfprces mijn vragen beantwoordde, en later het manuscript las en uitgebreid van commentaar voorzag.”

Omslag Bloedlijn

Onderzoek

Natuurlijk schrijf ik niet alleen boeken. Ik doe ook onderzoek naar de onderwerpen waarover ik schrijf en die kunnen onverwacht leiden naar nieuwe projecten. Bijvoorbeeld een artikel, een plan of een advies. U kunt me ook opdracht geven een specifiek onderzoek te doen, maar dan wel graag over een middeleeuws onderwerp. Nederzettingsgeschiedenis en het dagelijks leven in de middeleeuwen zijn daarbij mijn lievelingsgebieden.

Schrijven

Het schrijven van een boek is een werk van lange adem. Zeker als je, zoals ik, er ook nog stambomen bij maakt, of kaarten en plattegronden tekent, familiewapens uitzoekt en laat zien hoe mensen in de middeleeuwen gekleed gingen. Ik schrijf echter ook rapporten (over een onderzoek bijvoorbeeld) of artikelen, of zelfs blogs met kritieken en recensies.  Daarbij kan ik door u geschreven historische artikelen redigeren.

Advies

In het verleden adviseerde ik jarenlang diverse gemeenten en erfgoedinstellingen in verband met het vieren van jubilea of het inrichten van tentoonstellingen en ruimten. Dat doe ik nog wel, maar tegenwoordig meer op afstand. Niet zelden gaan die adviezen vergezeld van tekeningen die u laten zien hoe architectuur, huisraad, kleding, wapens, heraldiek en dergelijke uitzagen in een bepaalde periode en plaats.

Contactformulier

Als u een vraag of opdracht voor ons hebt, wilt u dan het formulier invullen en verzenden? Ik probeer dan zo snel mogelijk te reageren.

Wat is een scapreel?

Het woord scapreel staat voor een laat-middeleeuws hangend wandkastje met een deurtje waarin luchtgaten zitten. Er werden diverse nuttige en kostbare dingen in bewaard. Onze kennis en ervaring zijn net zo kostbaar en nuttig.

scapreel-miniatuur

Zo’n kastje hangt rechts naast de haard op een miniatuur uit het Getijdenboek van Katharina van Kleef (ca. 1440).

VOF tScapreel

Historisch adviesbureau tScapreel is een Vennootschap onder Firma (VOF) van Henk en Pauline ’t Jong. Hij werd opgericht in Dordrecht op 1 maart 1996. Op 3 juni 2013 werd heraldisch atelier De Raaf aan de VOF toegevoegd.

De Raaf werd al in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht, maar heeft tussen 1992 en 2010 een slapend bestaan geleid. Door mijn baan bij het CBG in Den Haag tussen 2008 en 2013 werd het, nu digitaal, heraldisch tekenen nieuw leven ingeblazen. Inmiddels heb ik in dit kader al meer dan 375 familiewapens ontworpen, evenals tientallen familievlaggen en heraldische icons. U vindt de website op www.atelierderaaf.nl.

Links

In 2009 begon ik Tiecelins Gekras, een blog waarin ik over de middeleeuwen in film, op tv, in boeken en strips schrijf en recensies over boeken, films en tentoonstellingen plaats plus stukjes over geschiedenisonderwijs. 

In 2016 vond ik het tijd worden dat de Dordtenaren eindelijk eens op toegankelijke wijze werden bijgepraat over hun vroege geschiedenis. Het werd een zeer succesvol blog onder de titel Apud Thuredrech. De laatste tijd komt ook recentere stadsgeschiedenis aan bod.

Copyright © Historisch adviesbureau tScapreel 2024