HISTORISCH ADVIESBUREAU

TSCAPREEL

tScapreel bestaat 25 jaar

25jaarlogo

Op 1 maart 2021 was het precies 25 jaar geleden dat we, Pauline en ik, naar de notaris en de Kamer van Koophandel stapten om onze vennootschap onder firma Historisch adviesbureau tScapreel te registreren. Inmiddels is het niet meer hetzelfde bedrijf als in 1996. We bemiddelen niet meer bij evenementen, treden niet meer op straat op en leveren geen spullen meer aan musea en erfgoedinstellingen. Sinds ik in 2009 afstudeerde als middeleeuws historicus is de nadruk veel meer op de wetenschap komen te liggen.

De studie heeft ertoe geleid dat ik onderzoeken ging doen, artikelen ging schrijven en een aantal blogs bij ging houden. Allemaal hadden ze met geschiedenis, en dan vooral middeleeuwse, te maken. Dat en mijn jarenlange bemoeienis met levende geschiedenis en re-enactment en het promoten van de middeleeuwen op allerlei mogelijke manieren hebben me in 2019 nog een lintje opgeleverd.

Mijn naam begon zich te verspreiden en dat leverde me nieuwe opdrachten op als adviseur voor historische jubilea.

Volkomen toevallig raakte ik via de aanbeveling van een vriend in gesprek met een uitgever, Omniboek, wat uiteindelijk de opdracht tot het schrijven van een boek opleverde. Het boek kwam in 2018 uit en direct daarna kreeg ik de opdracht om mijn blogs en de les die ik tijdens de cursus Dordtologie onderwees om te werken tot een middeleeuwse geschiedenis van Dordrecht voor de geïnteresseerde leek. Dat boek kwam in coronatijd, mei 2020, uit en bleek een onverwachte bestseller in mijn woonplaats. Na zes weken was al een herdruk nodig.

Dit vervolg op het bij dezelfde uitgever uitgekomen Strijd om West-Frisia (2016) van Kees Nieuwenhuijsen, gaat over de 9 graven van Holland tussen ca 1100 en 1300. Het zijn korte biografieën van de hoofdpersonen en hoe ze in hun tijd stonden, wat ze beleefden en hoe ze Holland belangrijk maakten. Verlucht met hun zegels, stamboom, land- en stadskaarten, afbeeldingen van mensen, onder wie ridders, uit de tijd zelf, bijzondere oorkonden en heraldiek. Betaalbaar, zonder jargon en begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek. 

Ter gelegenheid van het gedenken van 800 stadsrecht in Dordrecht schreef ik de middeleeuwse geschiedenis van de stad, tot de Sint Elisabethsvloed van 1421. Van de oudste archeologische sporen van rond het jaar 1000 op de oeverwallen van de Thuredrith, via de uitbreidingen in het achterland (met nieuw gereconstrueerde plattegronden van de stad rond 1250 en 1280) tot de moeilijke periode van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook weer met kaarten, reconstructies en de kleding van de Dordtenaren van 1000 tot 1400. Niet alleen interessant voor Dordtenaren!

Tombe van Floris V

Tijdens de corona-crisis ben ik op verzoek begonnen met een nieuw boek in de serie Tastbaar verleden van Omniboek. Deze keer gaat het over een monument voor de in 1296 overleden (dit jaar 725 jaar geleden)  graaf  Floris V in Alkmaar. Een zeer apart monument waarachter meer schuilgaat dan ik aanvankelijk vermoedde. Ik beschrijf ook het leven van die graaf en hoe dat gedenkteken voortkwam uit zijn dood. En hoe hij verder wordt herdacht. Het boek is 8 juni 2021 uitgekomen en de ontvangst is niets anders dan positief.

met Dirk en Yvo
Voor de documentaire Het Ware Verhaal met Yvo van der Vat bij het standbeeld van graaf Dirk IV op de Grote Markt. Foto Wolken TV - Clarissa Griffioen, 2020

Het Ware Verhaal

In verband met 800 jaar Dordts stadsrecht ben ik eveneens betrokken geraakt bij een documentaire met bovenstaande titel over de “Zoektocht naar de stadswording van Dordrecht in de Middeleeuwen”. Ik heb informatie aangedragen over de geschiedenis en kon natuurlijk verwijzen naar Oudste stad. Maar filmer Clarissa Griffioen en interviewer Yvo van der Vat hadden ook antwoorden op diverse historische vragen nodig. Daarom ben ik ter plekke in de oeroude binnenstad over die onderwerpen  geinterviewd.

De première van Het Ware Verhaal vond op 10 september 2021 plaats in bioscoop The Movies in Dordrecht. Inmiddels is hij voor het publiek te bezoeken. U kunt hier alvast de trailer bekijken. U kunt ook reserveren voor voorstellingen via deze link.

Onderzoek

Natuurlijk schrijf ik niet alleen boeken. Ik doe ook onderzoek naar de onderwerpen waarover ik schrijf en die kunnen onverwacht leiden naar nieuwe projecten. Bijvoorbeeld een artikel, een plan of een advies. U kunt me ook opdracht geven een specifiek onderzoek te doen, maar dan wel graag over een middeleeuws onderwerp. Nederzettingsgeschiedenis en het dagelijks leven in de middeleeuwen zijn daarbij mijn lievelingsgebieden.

Schrijven

Het schrijven van een boek is een werk van lange adem. Zeker als je, zoals ik, er ook nog stambomen bij maakt, of kaarten en plattegronden tekent, familiewapens uitzoekt en laat zien hoe mensen in de middeleeuwen gekleed gingen. Ik schrijf echter ook rapporten (over een onderzoek bijvoorbeeld) of artikelen, of zelfs blogs met kritieken en recensies.  Daarbij kan ik door u geschreven historische artikelen redigeren.

Advies

In het verleden adviseerde ik jarenlang diverse gemeenten en erfgoedinstellingen in verband met het vieren van jubilea of het inrichten van tentoonstellingen en ruimten. Dat doe ik nog wel, maar tegenwoordig meer op afstand. Niet zelden gaan die adviezen vergezeld van tekeningen die u laten zien hoe architectuur, huisraad, kleding, wapens, heraldiek en dergelijke uitzagen in een bepaalde periode en plaats.

Contactformulier

Als u een vraag of opdracht voor ons hebt, wilt u dan het formulier invullen en verzenden? Ik probeer dan zo snel mogelijk te reageren.

Wat is een scapreel?

Het woord scapreel staat voor een laat-middeleeuws hangend wandkastje met een deurtje waarin luchtgaten zitten. Er werden diverse nuttige en kostbare dingen in bewaard. Onze kennis en ervaring zijn net zo kostbaar en nuttig.

scapreel-miniatuur

Zo’n kastje hangt rechts naast de haard op een miniatuur uit het Getijdenboek van Katharina van Kleef (ca, 1440).

VOF tScapreel

Historisch adviesbureau tScapreel is een Vennootschap onder Firma (VOF) van Henk en Pauline ’t Jong. Hij werd opgericht in Dordrecht op 1 maart 1996. Op 3 juni 2013 werd heraldisch atelier De Raaf aan de VOF toegevoegd.

De Raaf werd al in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht, maar heeft tussen 1992 en 2010 een slapend bestaan geleid. Door mijn baan bij het CBG in Den Haag tussen 2008 en 2013 werd het, nu digitaal, heraldisch tekenen nieuw leven ingeblazen. Inmiddels heb ik in dit kader al meer dan 350 familiewapens ontworpen, evenals tientallen familievlaggen en heraldische icons. U vindt de website op www.atelierderaaf.nl.

Links

In 2009 begon ik Tiecelins Gekras, een blog waarin ik over de middeleeuwen in film, op tv, in boeken en strips schrijf en recensies over boeken, films en tentoonstellingen plaats plus stukjes over geschiedenisonderwijs. 

In 2016 vond ik het tijd worden dat de Dordtenaren eindelijk eens op toegankelijke wijze werden bijgepraat over hun vroege geschiedenis. Het werd een zeer succesvol blog onder de titel Apud Thuredrech.

Copyright © Historisch adviesbureau tScapreel 2021